რა დოკუმენტებია საჭირო სესხის მისაღებად?

სესხის მისაღებად საჭიროა მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

რა დროა საჭირო სესხის მისაღებად?

სესხის გაცემად საჭიროა 3 წუთზე ნაკლები დრო

რამდენ თვიანი სესხები გაიცემა?

გაიცემა ერთი ორი და სამ თვიანი სასესხები აგრეთვე გვაქვს გრძელვადიანი სესხეხბი ძირის და პროცენტის თანაბარი დაფარვით

გაქვთ თუ არა საკომისიო?

სესხ(ებ)ი გაიცემა ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე

ვის შეუძლია სესხით სარგებლობა?

საქართველოს მოქალაქეებს 18 დან 70 წლამდე

რა ვალუტაში გაიცემა სესხი?

სესხი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში

რომელი უცხოური ვალუტების კონვერტაციაა ხელმისაწვდომი?

ევრო, ლირა, დოლარი, ლარი, რუბლი, ფუნტი

როგორ ვფარავ სესხს?

თავად ირჩევთ დაფარვის გრაფიკის ტიპს: ანუიტეტური (ფარავთ ძირს და პროცენტს ერთდროულად) ან მარტივი (ყოველთვიური გადასახადით იფარება მხოლოდ პროცენტი)

შემიძლია თუ არა სხვა ფინანსური ორგანიზაციიდან პორტირება?

დიახ, პორტირება შესაძლებელია საქართველოში რეგისტრირებულ ყველა ფინანსური ორგანიზაციიდან

როგორ ხდება პორტირება?

თქვენ შეგიძლიათ საიტზე მითთებულ ტელეფონის ნომერზე დაუკავშირდეთ კომპანიას და წარმომადგენელი დეტალურად გაგაცნობთ პორტირებასთან დაკავშირებით ყველა პოცედურებს ან ეწვიოთ ვიპ კრედიტის სერვისცენტრს იქვე გაეცნობით ყველა თქვენთვის საჭირო ინფორმაციას

როგორ დავფარო ოქროს სალომბარდზე სესხის გადასახადი დისტანციურად?

ოქროს სალომბარდე სესხზე დისტანციური გადახდები წარმოებს საქართველოს ბანკის და თბს ბანკის როგორც აპარატებიდან ასევე (Mbank) მობილური აპლიკაციის საშუალებით

სრულად დაფარვის შემთხვევაში კვირის რომელ დღებში ხდება ნივთის გატანა?

უზრუნველყოფის გატანის დღეებია ორშაბათი ოთხშაბათი პარასკევი

ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში რა ვადში ხდება ნივთების რეალიზაცია?

ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში რა ვადში ხდება ნივთების რეალიზაცია?

ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში რა ფორმით და რა ვადშიხდება გირავნობის საგნის რეალიზაცია?

გირავნობის საგნის რეალიზაცია ხდება ხელშეკრულების დარღვევიდან სამითვის შემდგომხელშეკრულების დარღვევიდან ერთი თვის ვადაში კომპანია გიგზავნით ხელშეკრულებაში მითითებულ ტელეფონის ნომერზე მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას,შეტყობინების მიღებიდანთქვენ გეძლევათ დამატებით ორი თვე ვალდებულების შესასრულებლად.დამატებით ვადისგასვლის შემდგომ ხდება დაგირავებული ნივთების რეალიზაცია